დაბრუნების პოლიტიკა

დაბრუნების წესები და პირობები

პროდუქციის დაბრუნების წესები და პირობები იწარმოება მწარმოებელის მიერ.

თითოეული მწარმოებელი სთავაზობს სტანდარტული და სპეციალური პირობებს დაბრუნების თვალსაზრისით.

სტანდარტულ პირობებში ითვალისწინებს, რომ აუცილებელია ზიანის დამადასტურებელი აქტის წარდგენა, რომელიც იქნება შეფასებული ოფიციალურად სპეციალისტის მიერ.

*

იმ შემთხვევაში თუ პროდუქცია დაზიანებულია მწარმოებელის მიზეზით ან წარმოადგენს წარხნულ წუნდებულ პროდუქტს, მყიდველს უფლება ააქვს მოითხოვოს კომპენსაცია, პროდუქციის შეცვლით ან თანხის დაბრუნების მხრივ.

*

მნიშვნელოვანია, რომ მყიდველმა გაითვალისწინოს წინასწარ წუნდების პირობები და ტექნიკური პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში, უმალ დაუკავშირდეს მწარმოებლის წარმომადგენელს. თუ წუნდების მიზეზი არ დაუმტკიცდა მწარმოებელს, მყიდველმა უნდა მიმართოს ან სატრანსპორტო ან სადაზღვევო კომპანიას , რომელიც ვალდებულია აანაზღაუროს მიმდინარე ტექნიკური პრობლემის ხარჯები.

*

დაბრუნების პირობები კონკრეტულ პოზიციაზე და მოდელზე, იხილეთ პროდუქტის გვერდზე.

რას ამბობენ კლიენტები